Duben 2015

Kurosaki Ichigo 34

13. dubna 2015 v 17:44 | Shizuka Yoru |  Kurosaki Ichigo
Kurosaki Ichigo
Kurosaki Ichigo

Moses 4

5. dubna 2015 v 16:29 | Shizuka Yoru |  MosesUryuu Ishida 12

1. dubna 2015 v 16:20 | Shizuka Yoru |  Uryuu Ishida
Uryuu Ishida
Uryuu Ishida