Uzumaki Naruto 65

10. srpna 2017 v 21:02 | Shizuka Yoru |  Uzumaki Naruto

 Anna a Elsa 1

30. července 2017 v 11:09 | Shizuka Yoru |  Ledové království

Všichni 2

30. července 2017 v 11:04 | Shizuka Yoru |  Všichni z pekla

Uzumaki Naruto 64

30. července 2017 v 11:02 | Shizuka Yoru |  Uzumaki Naruto

Kyoraku Shunsui 2

28. července 2017 v 11:07 | Shizuka Yoru |  Kyoraku Shunsui

Aizen Sousuke 7

27. července 2017 v 11:06 | Shizuka Yoru |  Aizen Sousuke

Wanyuudou 1

25. července 2017 v 11:04 | Shizuka Yoru |  Wanyuudou