Shion 2

Sobota v 7:52 | Shizuka Yoru |  Naruto Shippuuden
 Hyuuga Neji 2

19. února 2015 v 9:39 | Shizuka Yoru |  Naruto Shippuuden

Lewis 7

16. února 2015 v 14:36 | Shizuka Yoru |  Lewis

Shibata Hajime 4

14. února 2015 v 9:21 | Shizuka Yoru |  Shibata Hajime