Takashi

28. července 2016 v 10:24 | Shizuka Yoru |  Vexille 2077
 

Gaara (S) 4

27. července 2016 v 10:14 | Shizuka Yoru |  Gaara (S)

Tým Gai 5

27. července 2016 v 10:14 | Shizuka Yoru |  Tým Gai
 Kisaragi

22. července 2016 v 11:58 | Shizuka Yoru |  Vexille 2077

Yuuhi Kurenai 5

21. července 2016 v 17:04 | Shizuka Yoru |  Yuuhi Kurenai

Juugo (S) 4

21. července 2016 v 11:57 | Shizuka Yoru |  Juugo (S)

Tsukiyama Shuu

21. července 2016 v 11:46 | Shizuka Yoru |  Tsukiyama Shuu

Tým Gai 4

12. června 2016 v 18:20 | Shizuka Yoru |  Tým Gai

Mado Kureo

4. června 2016 v 22:24 | Shizuka Yoru |  Mado Kureo